vi produserer relativt billigere produkter med høy kvalitet.