ne prodhimin e produkteve me cilësi relativisht të lirë të lartë.