Vi producerar relativt sett billigare produkter med hög kvalitet.